Čestné pohřebiště v Ďáblicích získá novou podobu

  • admin 

Přestože se na Ďáblickém hřbitově v Praze nepodařilo nalézt ostatky Zdeny Mašínové starší, přispělo jejich hledání k novým poznatkům i plánům.

V expertní skupině, jejímž cílem bylo prověřit místo pohřbení Z. Mašínové starší, mělo zastoupení Ministerstvo pro místní rozvoj. Na základě historických skutečností shromážděných expertní skupinou a průzkumů zajištěných Správou pražských hřbitovů byla v létě roku 2020 v místě předpokládaného místa pohřbení Z. Mašínové archeologická sonda. Jelikož sonda nepotvrdila přítomnost hledaných ostatků, byla činnost expertní skupiny ukončena.

Podle Mileny Johnové, radní hlavního města Prahy a předsedkyně expertní skupiny se díky činnostem bezprostředně souvisejícím s hledáním ostatků Z. Mašínové podařilo nashromáždit další důležité historické informace. Výsledky průzkumů jsou soustředěny v Nálezové zprávě o zjišťovacím archeologickém výzkumu Národního památkového ústavu Územního odborného pracoviště v Praze, č. 2020/23. 

Zároveň se zvýšil zájem o Ďáblický hřbitov, jenž je od roku 2017 národní kulturní památkou. Nyní bylo přijato rozhodnutí připravit novou pietní úpravu tamního čestného pohřebiště.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 27.4.2021